Wft Modules

Er zijn 9 verschillende modules Wft. Iedereen moet de modules Wft basis afronden voordat er gestart kan worden met één van de andere 8 Wft modules. Afhankelijk van de werkzaamheden die iemand wil verrichten binnen een bank of verzekeraar kan er een bepaalde modules en dus specialisatie gedaan worden.

 

Wft modules