Wft Schadeverzekeringen Zakelijk

Wft Schadeverzekeringen Zakelijk

 

Wil jij aan de slag in de zakelijke markt voor risicobeheer? De Wft, Wet op Financieel Toezicht, stelt eisen aan hen die cliënten voorzien van advies en bijstaan in verzekering. Om als adviseur in deze markt aan de slag te mogen moet je daarom beschikken over een certificaat Wft schadeverzekeringen zakelijk. Je doel is voor zakelijke klanten te bepalen welke verzekeringen zij wel en niet nodig hebben én dit op een integere manier te doen. De module voor schadeverzekeringen zakelijk helpt je daarbij. Tijdens de module kom je in aanraking met alle belangrijke termen die van toepassing zijn op dit werkgebied. Ook leer je op professionele wijze een advies te geven aan de klant en te denken vanuit diverse perspectieven.

 

Wft Schadeverzekeringen Zakelijk

De minimale vereisten bij deze module zijn dat je tenminste een VMBO, HAVO of MBO diploma moet hebben gehaald. De module Wft schadeverzekeringen zakelijk wordt doorgaans gezien als vervolgopleiding na het behalen van Wft Basis én Wft schadeverzekeringen particulier.

Voor de module Wft schadeverzekeringen zakelijk staat een periode van twee tot vier maanden waar je zowel via zelfstudie als op klassikaal niveau kennis maakt met het vakgebied. Je maakt gebruik van officieel lesmateriaal, hebt mogelijkheden om van ervaren en deskundige adviseurs te leren én kunt de module eveneens prima combineren met een parttime of fulltime baan. Onmisbaar is de kennis die je in de zakelijke markt dient te hebben; wat zijn bedrijfsmatige risico’s en hoe kan een zakelijke partner zich hier zo goed mogelijk tegen dekken middels verzekeringen. Om financieel advies te geven dien je dus zowel de basis van Wft te kennen als ook de diverse verzekeringen die op zakelijk gebied van toepassing zijn. Na afloop van de module volgt het officiële examen.

 

Wft schadeverzekeringen zakelijk examen

Ter afsluiting van de module Wft schadeverzekeringen zakelijk volgt het examen. In dit examen staan standaard drie onderdelen centraal, welke zowel praktisch als theoretisch getoetst worden. De theoretische vragen worden zowel meerkeuze als in open vragen afgenomen. Professioneel gedrag, voor een adviseur in de zakelijke markt vanzelfsprekend erg belangrijk, wordt getoetst middels open vragen. Dit zijn de drie vaste onderdelen van het examen:

  • Kennis en begrip (KB vragen)
  • Professioneel gedrag (PG vragen)
  • Competenties en vaardigheden (CV vragen)

Voor het examen staat circa twee uur. Wanneer je toe bent aan het examen ligt volledig aan je eigen tijdsplanning. Zo is het mogelijk om dagelijks met de module bezig te zijn, waarbij je circa 37 uur per week investeert; in dat geval ben je na twee maanden klaar voor het examen. Kies je er voor om de module in deeltijd te doen, zeg maar 8 uur per week, dan ben je na circa vier maanden klaar voor het examen. De examens zijn erkend door het CDFD, het College Deskundige Financiële Dienstverlening. Overigens is het belangrijk om rekening te houden met de periode waarin je het examen maakt, want de wettelijke en juridische richtlijnen zijn anders vanaf 1 april 2019 en dat heeft invloed op het examen.
In totaal worden bij het examen Wft schadeverzekeringen zakelijk 55 vragen gesteld waar in totaal 85 punten mee te halen zijn. De minimale vereiste om het examen te halen is om de grens van 68% van het aantal punten te halen, in dit geval dus tenminste 57,8 punten. De meeste punten zijn te behalen op het gebied Competenties en Vaardigheden. Termen vormen de leidraad bij het examen. Dit zijn enkele onderwerpen die zeker terugkomen bij het examen Wft schadeverzekeringen zakelijk:

  • Wat zijn bedrijfsmatige risico’s en hoe kunnen bedrijven zich hier tegen verzekeren
  • Wanneer ben je als ondernemer aansprakelijk
  • Welke wet- en regelgeving is van toepassing op ondernemers
  • Diverse verzekeringen zoals: transport, bedrijfsmiddelen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand, zorg en ongevallen.

Om in de zakelijke markt advies te mogen geven omtrent schadeverzekeringen dien je in het bezit te zijn van een Wft Basis en Wft schadeverzekeringen certificaat. Je bent na het behalen van het certificaat in staat om individuele situaties van zakelijke partners in beeld te brengen en voor iedere situatie de juiste verzekeringen aan te bevelen én op professionele wijze zakelijke klanten bij te staan in het aanvragen van verzekeringen. Je draagt na het behalen van het examen Wft schadeverzekeringen zakelijk de bedrijfskwalificatie ‘Adviseur schadeverzekeringen zakelijk’.

 

Wft schadeverzekeringen zakelijk samenvatting

Voorafgaand aan het examen kan je op diverse manieren de studie doorlopen en dit is zogezegd prima te combineren met een parttime of fulltime baan. Om je slagingskans te vergroten is het verstandig om gebruik te maken van een samenvatting. In de samenvatting staat alle belangrijke informatie die je nodig gaat hebben bij je examen; belangrijke termen, een herhaling van ieder hoofdstuk uit het officiële lesmateriaal en diverse klantcases. Om de kwaliteit van de samenvattingen Wft schadeverzekeringen zakelijk te waarborgen zijn deze altijd erkend door het CDFD.

 

Wft schadeverzekeringen zakelijk oefenvragen

Als extra tool bij de samenvatting van de module Wft schadeverzekeringen zakelijk is het aan te raden om oefenvragen te gebruiken. Deze zijn een directe afgeleide van het examen en zorgen er dus voor dat je inzicht krijgt in wat er van je wordt gevraagd. De oefenvragen coveren met name de onderdelen Kennis & Begrip en Competenties & Vaardigheden. Bij de open oefenvragen staat vaak een uitgebreid antwoord gegeven die als voorbeeld kan dienen. De Wft schadeverzekeringen zakelijk oefenvragen zijn de perfecte manier om je kennis op ieder moment te testen.

 

Wft schadeverzekeringen proefexamen

Tot slot is er nog de mogelijkheid om een proefexamen te volgen. Dit proefexamen Wft schadeverzekeringen zakelijk wordt doorgaans vlak voor het officiële examen afgenomen en ondersteuning door ervaren deskundigen is daarbij een standaard. Wil je jouw parate kennis op het laatste moment nog testen? De resultaten uit het proefexamen krijg je direct na het afronden hiervan. Ben je klaar voor het examen of zijn er nog onderdelen in de zakelijke adviesomgeving waar verbetering nodig is? Gebruik alle tools die nodig zijn om je slagingskans te vergroten. Heb je het officiële examen met een voldoende afgesloten, dan ben je officieel ‘Adviseur schadeverzekeringen zakelijk’. Je bent nu in staat om op professionele en integere wijze een zakelijke klant te voorzien van advies bij het aanvragen van verzekeringen.