Wft Premium

Examentraining

 


Maak gratis proefexamens via Wft Premium. Gratis en onbeperkt oefenvragen en proefexamens maken.

 • Wft basis
 • Wft Hypothecair krediet
 • Wft consumptief krediet
 • Wft inkomen
 • Wft vermogen
 • Wft pensioen verzekeringen
 • Wft schadeverzekeringen
 • Wft particuliere schadeverzekeringen
 • Wft zakelijke schadeverzekeringen
 • Wft zorgverzekeringen.
Wft Premium
probiz-map

Wet op het Financieel Toezicht

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

Het uitgebreide stelsel van toezicht op financiële ondernemingen dat we in Nederland kennen (toezicht op banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen e.d.) is daarmee voor een groot deel geregeld in één wet, met daarop gebaseerde lagere regelgeving.

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier van toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.

De AFM is de gedragstoezichthouder voor de gehele financiële marktsector. Alle financiële ondernemingen staan op basis van verschillende wetten onder het gedragstoezicht van de AFM. De specifieke wet- en regelgeving is afhankelijk van het soort onderneming.

Waarom Wft?

De kredietcrisis van 2007/2008 leert ons dat het financiële systeem erg kwetsbaar kan zijn. Financiële problemen bij een instelling kunnen overslaan op een andere instelling. De verwevenheid van de instellingen en met name de banken en verzekeraars is zeer groot. Een domino-effect die kan ontstaan is gevolg van deze verwevenheid. Ook kennen instelling zowel een bankiers als verzekeraars functie, waardoor risico’s aanzienlijk toenemen. De kredietcrisis begon op de Amerikaans huizenmarkt, sloeg over op de financiële instelling doordat huiseigenaren de hypotheeklasten niet meer konden voldoen. Het gevolg dat banken massaal de uitstaande leningen (met als onderpand de woningen die in waarde waren gedaald) moesten afboeken. De verliezen liepen op in de miljarden dollars/euro’s. Het monde uit in een wereldwijde crisis.

De Wet op het Financieel Toezicht kan zorg dragen door het Financieel toezicht:

 • waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem;
 • zorgt ervoor dat de financiële markten efficiënt werken;
 • beschermt consumenten tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen.
Wet op het Financieel Toezicht
Vakbekwaam met Wft Premium