WFT basis

WFT Basis

WFT Basis De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan iedereen die werkzaam is in de financiële dienstverlening. Deze effectieve opleiding WFT basis beschrijft de voor u noodzakelijke basiskennis en -vaardigheden. Daarbij komen de juridische en fiscale positie van de consument specifiek aan bod. Ook verdiept u zich ...
Verder Lezen
WFT vermogen

WFT Vermogen

WFT vermogen Met het diploma van deze opleiding toon je aan te beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een passend advies te kunnen geven aan de klant. Je bent in staat de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies ...
Verder Lezen
consumptief krediet

Wft consumptief krediet

Wft Consumptief krediet Als je de opleiding Wft consumptief krediet volgt, stap je in de wereld van van de consumptieve kredieten. Deze wereld is aan grote veranderingen onderhevig, omdat consumptieve kredieten in Nederland één van de meest verkochte financiële producten is. Daarom is deze opleiding zo belangrijk voor financieel professionals ...
Verder Lezen

WFT Proefexamens

Maak gratis proefexamens bij WFT Premium. Gratis en onbeperkt oefenvragen en proefexamens maken.

basis (beschikbaar)
hypothecair krediet (beschikbaar)
Consumptief krediet
inkomen
vermogen (beschikbaar)
pensioen verzekeringen
schadeverzekeringen particulier
schadeverzekeringen zakelijk
zorgverzekeringen

Van alle modules zijn er binnenkort ook de Permanente Educatie (PE) proefexamens beschikbaar.

Wet op het financieel toezicht (wft)

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht.

Het uitgebreide stelsel van toezicht op financiële ondernemingen dat we in Nederland kennen (toezicht op banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen e.d.) is daarmee voor een groot deel geregeld in één wet, met daarop gebaseerde lagere regelgeving.

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier van toezicht is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.

De AFM is de gedragstoezichthouder voor de gehele financiële marktsector. Alle financiële ondernemingen staan op basis van verschillende wetten onder het gedragstoezicht van de AFM. De specifieke wet- en regelgeving is afhankelijk van het soort onderneming.

Waarom WFT?wft

De kredietcrisis van 2007/2008 leert ons dat het financiële systeem erg kwetsbaar kan zijn. Financiële problemen bij een instelling kunnen overslaan op een andere instelling. De verwevenheid van de instellingen en met name de banken en verzekeraars is zeer groot. Een domino-effect die kan ontstaan is gevolg van deze verwevenheid. Ook kennen instelling zowel een bankiers als verzekeraars functie, waardoor risico’s aanzienlijk toenemen. De kredietcrisis begon op de Amerikaans huizenmarkt, sloeg over op de financiële instelling doordat huiseigenaren de hypotheeklasten niet meer konden voldoen. Het gevolg dat banken massaal de uitstaande leningen (met als onderpand de woningen die in waarde waren gedaald) moesten afboeken. De verliezen liepen op in de miljarden dollars/euro’s. Het monde uit in een wereldwijde crisis.

De Wet op het Financieel Toezicht kan zorg dragen door het Financieel toezicht:

  • waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem;
  • zorgt ervoor dat de financiële markten efficiënt werken;
  • beschermt consumenten tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen.

Shares