Wft Inkomen

Wft inkomen

De Wet op Financieel Toezicht, ook wel Wft genoemd, ziet toe op de certificering van hen die andere mensen willen voorzien van financieel advies. Na het behalen van de opleiding Wft inkomen mag je jezelf officieel Wft adviseur inkomen noemen. In deze rol adviseer je mensen over inkomstenverzekeringen of rondom arbeidsongeschiktheid. Hoewel een baan en het hebben van inkomsten soms een vanzelfsprekendheid lijken, is dit lang niet altijd het geval. Wanneer men arbeidsongeschikt raakt of langdurig ziek, dan kan een groot gedeelte van het inkomen wegvallen. In zulke gevallen kiest men er vaak voor een inkomstenverzekering af te sluiten; juist voor die momenten dat inkomsten weg kunnen vallen terwijl je het niet kunt missen. Jij bent de adviseur die mensen laat kiezen voor een betrouwbare inkomstenverzekering die aansluit op de werkzaamheden en het inkomen.

 

Wft inkomen

Tijdens de opleiding Wft inkomen leer je omgaan met iedere situatie en ontwikkel je jezelf tot een professionele adviseur bij inkomen gerelateerde zaken. Mensen die bij jou komen hebben over het algemeen maar één vraag: Hoe zit het met mijn inkomsten op het moment dat ik ziek ben, mijn baan verlies of arbeidsongeschikt raak? Het is niet altijd nodig om een inkomstenverzekering af te sluiten, maar het is aan jou om te bepalen of het verstandig is en hoe je dit op een overtuigende manier kunt overbrengen op de klant. Dankzij adequate en parate kennis overtuig jij klanten van het belang van een inkomstenverzekering, zeker wanneer men zware beroepen uitoefent of in een risicogroep qua gezondheid valt. Tijdens de opleiding Wft inkomen leer je alles omtrent verzekeringen bij inkomsten.

 

Wft inkomen examen

Ter afsluiting van de module Wft inkomen maak je een examen. Binnen dit examen staan diverse onderdelen centraal en daarbij komt alles terug wat je nodig gaat hebben bij het integer adviseren van mensen omtrent inkomstenzaken. Daarnaast beschikken Wft examens over een vaste indeling van het examen:

  • Kennis en begrip (KB vragen)
  • Professioneel gedrag (PG vragen)
  • Competenties en vaardigheden (CV vragen)

Op elk van deze onderdelen wordt getoetst. De onderdelen kennis en begrip zullen voornamelijk theoretisch worden aangeleerd, professioneel gedrag praktisch en de competenties en vaardigheden zullen zowel theoretisch als praktisch worden aangeleerd. Omdat integer adviseren bij de Wft hoog in het vaandel staat is professioneel gedrag evenals kennis erg belangrijk. Competenties en vaardigheden leren je de beste keuze te maken voor iedere afzonderlijke situatie. Het examen Wft inkomen werk je af op één dag en telt in totaal 46 vragen en de drempel om te slagen is tenminste 68% van de punten die moeten zijn behaald. De verdeling is 20 vragen kennis & begrip, 23 vragen competenties & vaardigheden en 3 vragen professioneel gedrag. Slaag je voor het examen, dan ontvang je het certificaat Wft inkomen en mag je jezelf officieel Adviseur Inkomen noemen.

Voordat je het examen Wft inkomen mag afwerken is het verplicht om de module Wft Basis te hebben afgerond. Binnen de module Wft Basis leer je de algemene eisen van het financieel advies kennen. Wft inkomen behoort specifiek tot het onderdeel inkomsten. Met het certificaat Wft inkomen kan je bijvoorbeeld aan de slag bij een verzekeraar of in het bankwezen.

 

Wft inkomen samenvatting

Nibe-SVV is de grootste opleider van talent in de sector financieel advies. Door middel van uitgebreide en professionele begeleiding worden talenten opgeleid tot professionals. Het lesmateriaal dat wordt aangeboden door Nibe-SVV kan in veel gevallen bijzonder uitgebreid zijn en daarom is het verstandig om (ook) gebruik te maken van een samenvatting. Deze samenvatting bevat alle belangrijke hoofdstukken uit het officiële lesmateriaal, komt terug op de belangrijkste termen en zorgt eveneens voor een optimale afsluiting van je studieperiode. Zeker wanneer je de module Wft inkomen als zelfstudie naast je baan doet is het prettig om middels een samenvatting de belangrijkste informatie tot je te kunnen nemen. Onder meer de volgende onderwerpen komen ter sprake:

  • Financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of ziekte
  • De inhoud van een inkomstenverzekering voor meerdere partijen
  • Waar werkgever en werknemer elkaar in versterken
  • Welke begeleiding je krijgt na de afsluiting van een inkomstenverzekering

De Wft inkomen samenvatting is een directe weergave van het officiële lesmateriaal en eveneens goedgekeurd door het CDFD; College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Wil je jezelf optimaal voorbereiden op het examen Wft inkomen en je slagingskans vergroten? Kies dan voor de Wft inkomen samenvatting.

 

Wft inkomen oefenvragen

Om jezelf andermaal goed voor te bereiden op het examen Wft inkomen is het belangrijk om te weten wat je te wachten staat. Een goede manier om dat te doen is door aandacht te besteden aan de oefenvragen die volgen uit het Wft inkomen examen. Deze oefenvragen zijn een reële weergave van wat er in het examen staat. De oefenvragen coveren alle onderwerpen, worden in dezelfde vorm gesteld (meerkeuze en open) en beschikken over alle belangrijke termen die je moet kennen. De oefenvragen zijn daarnaast voorzien van een uitgebreid antwoord zoals die verwacht wordt tijdens het examen. De oefenvragen kan je zien als een vaardigheidstraining om te zien of je alle onderwerpen en termen paraat hebt.

 

Wft inkomen proefexamen

Op de dag van het examen Wft inkomen is het mogelijk om een proefexamen te volgen. Hierin krijg je ondersteuning van een deskundige en ervaren inkomstenadviseur, zodat je de laatste vragen voor het examen kunt vragen en nog een laatste keer test hoe het staat met je parate kennis omtrent de Wft inkomen module. De antwoorden op het proefexamen krijg je direct en daarnaast krijg je uitleg over alle onderwerpen die je wel of niet onder de knie hebt. Het proefexamen geeft tot slot ruimte aan oefening in professioneel gedrag en dat is met een deskundig adviseur erg handig.
Ben jij iemand die mensen graag wil ondersteunen bij het vinden van een goede inkomstenverzekering, zodat zij straks niet getroffen worden door het wegvallen van vaste inkomsten? Kies dan voor de module Wft inkomen. Als Adviseur inkomen beschik je over alle competenties om op integere en professionele manier klanten te helpen bij het vinden van de juiste verzekering bij het wegvallen van hun inkomen of dat van iemand anders. Volg de volledige module Wft inkomen en wordt Adviseur inkomen.