De tarieven van het wft-examen gaan dalen

De tarieven van het wft-examen gaan dalen

Ondanks dan de minister van Financiën vorig jaar anders suggereerde, zullen de leges voor het examen Wft (Wet op het Financieel Toezicht) volgend jaar toch dalen. In de huidige PE-periode (Periodiek Examen) bedragen de leges € 67,-. Dit zal vanaf april 2019 € 60,- worden. Enkel voor de bijzondere examens zal er een hoger tarief ingevoerd worden van € 80,-. Deze prijsdaling is een verrassing omdat de minister vorig jaar aankondigde, de verleende subsidie van € 400.000,- die het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) ontvangt, stop te zetten. Dit zal ook daadwerkelijk gebeuren, maar de prijsverlaging is mede mogelijk gemaakt omdat DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) minder uitvoeringskosten hoeft te maken. De PE-examens vallen onder de verantwoordelijkheid van de beide organisaties CDFD en DUO.

 

Aantal examens per jaar

In de overgangsperiode voor de eerste PE-periode, dat liep van 2014 tot 2016 bedroegen de examenleges nog maar € 46,-. Dit bleek veel te laag, want het was niet kostendekkend, met een tekort van bijna twee miljoen tot gevolg. In de daaropvolgende en huidige PE-periode zijn de leges dan ook verhoogd naar € 67,-. Vanaf de nieuwe PE-periode die op 1 april 2019 aanvangt en tot 31 maart 2022 duurt, zal dit dus verlaagd worden naar € 60,-. Om het examen voor Wft kostendekkend te maken zullen er jaarlijks 70.000 – 80.000 Wft examens afgelegd moeten worden.

 

Bijzonder examen

Het bijzonder examen geldt voor deelnemers die reeds in het bezit zijn van een diploma voor Wft, maar na 31 maart 2019 nog niet geslaagd zijn voor het PE-examen en daardoor hun bevoegdheid verliezen. Zij kunnen een bijzonder examen afleggen en na het behalen hiervan krijgen zij hun bevoegdheid weer terug. Voor deze examens geldt een verhoogd legestarief van € 80,-. Dit tarief is verklaarbaar, doordat de uitvoeringskosten in tegenstelling tot de andere examens hoger zijn. De kosten zullen naar verwachting € 12.000,- bedragen voor het verwachte aantal van 150 bijzondere examens.

 

 

 

Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Het is volgens de wet niet toegestaan dat een Wft basis adviseur het burgerservicenummer van hun klanten in de administratie verwerkt. Volgens de minister van Financiën is er geen noodzaak om een BSN nummer op te nemen in de registraties bij de werkzaamheden van een financieel adviseur. De Contactgroep Automatisering krijgt na hun verzoek het antwoord van de minister van Financiën dat er geen democratische noodzaak is om het BSN te verwerken. De contactgroep is ontsteld door het antwoord van de minister.

 

De Contactgroep Automatisering  heeft een verzoek ingediend bij de Minister om de Wet op het Financieel Toezicht aan te passen, waardoor het een financieel Wft adviseur mogelijk maakt om het BSN van de cliënten te mogen verwerken. Op basis van Artikel 87 van de Algemene Gegevensbescherming is het verwerken van het BSN verboden op moment dat er een wettelijke grondslag niet van toepassing is. Uit de reactie van de Minister blijkt dat een Wft adviseur geen wettelijke grondslag heeft en deze er op korte termijn ook niet zal komen.

 

Publieke domein

Het verwerken van het BSN komt toe aan private instellingen en is verder alleen toegestaan in specifieke gevallen. Ook als de cliënten toestemming verstrekken aan de Wft adviseur is het niet toegestaan om het BSN te verwerken.

Praktisch onwerkbaar

Volgens de Contactgroep Automatisering is het in de praktijk nagenoeg onwerkbaar om geen BSN te verwerken. Er zijn binnen de processen van consumenten en geldverstrekker een vereiste om het BSN te verwerken, waardoor acceptatieprocessen niet uitgevoerd of ernstig vertraagd kunnen worden. Of dit een kwestie is van de geldverstrekkers dat ze niet willen aanpassen of dat het op korte termijn gewoon niet mogelijk is, doet de Contactgroep Automatisering geen uitspraak.Grote gevolgen

Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering, geeft aan dat de gevolgen groot zijn voor de financieel adviseur. Er zijn vele documenten die een geldverstrekker vraagt om te verwerken in het acceptatieproces, waarop de BSN’s vermeld staan. Denk daarbij aan het salarisstrookje, aanvraagformulieren, overdrachtsakten en vele andere documenten. Het gebruik van deze documenten is derhalve in het kader van de AVG niet toegestaan. Of de cliënt zal de BSN moeten doorhalen, voorafgaand aan het overhandigen.

Vervolggesprek – Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Een vervolggesprek is noodzakelijk om de standpunten helder te krijgen. Er is geen belang van de consument gediend bij het niet verwerken van de BSN. In de praktijk levert dit veel problemen op.
Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk