Wft Consumptief Krediet

Wft Consumptief Krediet

Als je de opleiding Wft consumptief krediet volgt, stap je in de wereld van van de consumptieve kredieten. Deze wereld is aan grote veranderingen onderhevig, omdat consumptieve kredieten in Nederland één van de meest verkochte financiële producten is. Daarom is deze opleiding zo belangrijk voor financieel professionals met veel klantcontact over consumptieve kredieten, zodat je goed voorbereid aan je examen kan beginnen.

Je leert tijdens de opleiding met de module Wft consumptief krediet diverse aspecten van het kredietaanvraagproces, zoals de wensen van de klant in beeld brengen en een passend advies over aanvragen van krediet aan de klant voorleggen. Ook het begeleiden van klanten in het hele proces. Afspraken maken over de financiering van het krediet en de regelgeving rondom de administratie. Van het kredietaanvraagproces, behoren tot de onderdelen van de opleiding.

 

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze opleiding krijg je een grondige voorbereiding voor het wettelijk examen Wft consumptief krediet, doordat je getoetst wordt op actuele kennis over de verschillende onderwerpen. Maar als financieel professional met klantcontact over consumptieve kredieten, mag je nooit zomaar advies aan klanten geven. Daarvoor moet je de diploma’s ‘Wft basis’ en ‘Wft consumptief krediet’ in je bezit hebben. Voor een Wtf diploma moet je dus een examen afleggen, waarbij diverse onderwerpen aan bod komen zoals:
• De verschillende vormen van krediet.
• Hoe voorkom je overkreditering?
• Aan welke wet- en regelgeving moet je voldoen bij het adviseren?
• Wat zijn de risico’s die een klant loopt bij het afsluiten van een consumptief krediet?

 

Kredietinformatie

Om te bepalen of het verantwoord is om een consumptief krediet aan de klant te verstrekken, moet je bij het BKR de nodige informatie opvragen. Met deze informatie kan je een juiste afweging maken. De informatie die je van het BKR ontvangt, wordt gehaald uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) en informeert over persoonsgegevens en de kredietgegevens van de klant. Naast de informatie van het BKR kan je ook informatie halen uit verschillende ‘early warning’ producten, om nog beter te reageren op wijzigingen in je kredietportefeuille. Deze producten betreffen onder meer:

 

Fraudepreventie

Met BKR VIS kan je je nog beter tegen fraude bewapenen. Het bedrijfsleven en de overheid kunnen uit dit systeem informatie halen over de unieke nummers van gestolen of vermiste nationale of internationale identiteits- en reisdocumenten. Ook kan je hulp krijgen bij het bestrijden van identiteitsfraude met het systeem BKR online IDcontrole. De BKR houdt namelijk de fraudepreventiesystemen EVA en SFH bij voor de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

Gedragsregels

Als je de juiste procedures wilt volgen, dan is het een vereiste dat je beschikt over de juiste informatie. Met bovenstaande producten kan het BKR je daarom helpen. Als je meer informatie over de diverse BKR producten wilt, klik dan op het betreffende product.

 

Wft consumptief krediet examen

Ter afsluiting van de module Wft consumptief krediet volgt het examen. Dit examen van 90 minuten kent drie vaste pijlers die binnen ieder Wft examen terugkomen, te weten de volgende onderdelen:

  • Kennis en begrip (KB vragen)
  • Professioneel gedrag (PG vragen)
  • Competenties en vaardigheden (CV vragen)

In totaal zijn 49 punten te behalen binnen dit examen en evenals bij andere examens binnen de Wft module geldt hier ook de ondergrens van tenminste 68% van het aantal punten dat behaald dient te worden. Het examen is opgedeeld in 32 vragen; 15 KB vragen, 2 PG vragen en 15 CV Vragen. De Competenties en Vaardigheden vragen leveren de meeste punten op. Ter voorbereiding op het examen is het mogelijk gebruik te maken van een brochure, oefenexamens te maken en de meest recente informatie rondom kredietverstrekking te volgen. Zo wordt er tot 31 maart 2019 nog regelgeving gevraagd die volstaat sinds 1 januari 2018, terwijl vanaf 1 april 2019 de regelgeving vanaf 1 januari 2019 gaat gelden. Tijdens het examen zullen zowel meerkeuze- als open vragen worden gesteld. De inhoud van het examen is vastgesteld naar de richtlijnen van het CDFD.

 

Wft consumptief krediet samenvatting

Na het behalen van de module Wft consumptief krediet mag je jezelf officieel adviseur consumptief krediet noemen. Alvorens dat zover is maak je het examen. Het lesmateriaal van een Wft module kan behoorlijk uitgebreid zijn en daarom is het aan te raden gebruik te maken van een Wft consumptief krediet samenvatting. In deze samenvatting staan alle belangrijke termen die van toepassing zijn op het consumptief krediet en leer je wat je nodig hebt om een gedegen adviesgesprek te kunnen voeren met de klant. Met een doelgerichte samenvatting verhoog je jouw slagingskans en maak je efficiënt gebruik van je vrije studietijd. De studieperiode voor de module Wft consumptief krediet is gesteld op twee tot vier maanden, afhankelijk van je nevenactiviteiten. Zo is de module ook prima te combineren met een parttime of fulltime baan. Door gebruik te maken van een Wft consumptief krediet samenvatting kan je effectief tijd besparen op je opleiding. Dankzij de uitgebreide samenvatting met alle benodigde Toetstermen maak je jouw kans om te slagen voor de module Wft consumptief krediet nog groter.

 

Wft consumptief krediet oefenvragen

Voordat je begint aan het examen Wft consumptief krediet is het goed om aandacht te besteden aan de beschikbare oefenvragen. Deze oefenvragen zijn direct gebonden aan de inhoud van het examen en dus een goede graadmeter voor waar je staat en hoe het gaat met je adequate kennis. Evenals in het officiële examen hebben ook de oefenvragen betrekking op twee vaste onderdelen, namelijk kennis & begrip en competenties & vaardigheden. Het onderdeel professioneel gedrag is in hoge mate een praktisch onderdeel en dus niet meetbaar door middel van oefenvragen. Bij de oefenvragen is veel aandacht besteed aan de manier van beantwoording, zoals je dat ook tijdens het examen zal gaan tegenkomen. Dankzij de concrete vraagstelling en uitgebreide antwoorden leer je kennis maken met alle belangrijke onderdelen van de module Wft consumpties krediet. Ook kom je de belangrijkste termen uit het examen tegen en maak je kennis met de manier van vraagstelling. De oefenvragen hebben betrekking op alle onderdelen uit het lesmateriaal.

 

Wft consumptief krediet proefexamen

Heb je de studie afgerond, samenvattingen doorgenomen en de oefenvragen gemaakt? Dan is het verstandig om jezelf te testen middels een proefexamen. Dit proefexamen kan je vanuit huis maken, maar ook op de dag van het examen samen met een deskundige leraar en je mede studenten. In het proefexamen komen andermaal de belangrijkste onderdelen van de module Wft consumptief krediet terug. Het proefexamen is je laatste test om echt zeker te zijn van je parate kennis voordat het examen zal worden afgenomen. Let erop dat het proefexamen een echte test is en dus is het belangrijk om jezelf optimaal voor te bereiden. Binnen het proefexamen komt ieder hoofdstuk en ieder onderwerp uit het lesmateriaal terug. Maak daarom net als duizenden andere studenten gebruik van de mogelijkheden van een proefexamen Wft consumptief krediet.

Wat gebeurt er daarna? Uiteraard sluit je af met het examen. De module Wft consumptief krediet is vaak het vervolg op de module Wft Basis. Als consumptief krediet adviseur ben je in staat om andere manier op een transparante manier te voorzien van informatie omtrent het aanvragen van krediet, bijvoorbeeld langlopend of kortlopend. Omdat iedere situatie anders is, is het van belang diverse begrippen, kennis, competenties en vaardigheden onder de knie te hebben. Daarnaast leer je tijdens de module op een professionele manier advies te geven. Vraag daarom nu de module Wft consumptief krediet aan.