Zorgplicht wft adviseur
Zorgplicht wft adviseur

In de Van Nelle Fabriek was een uiteenzetting door drie advocaten over “leren van Kifid-uitspraken”.  Robin van Beem, advocaat, gaf meer uitleg over Kifid-uitspraken bij de am:dag.  Volgens hem is zorgplicht niet zo ingewikkeld maar heeft men alleen wat gezond verstand nodig in plaats van een lijstje eisen die men dient af te vinken. Sinds vandaag is er een online databank op amweb waar juridische specialisten meer uitleg geven bij Kifid-uitspraken zoals o.a. over zorgplicht wft adviseur

Gebrek in communicatie is de grote boosdoener tussen wft adviseur en klant

Robin van Beem van de polis advocaten heeft de Kifid-uitspraken ontleed en kwam tot de vaststelling dat meer en meer Kifid-uitspraken betrekking hadden op de zorgplicht wft basis adviseur. Er is een gebrek in communicatie tussen klant en financieel adviseur wat betreft waar de klant recht op heeft en wat hij niet heeft gekregen. Dus de informatie die de klant dient te ontvangen is een zorgplicht wft adviseur.

Eén van de belangrijkste voorbeelden van de zorgplicht wft adviseur is de zaak over de dalende ORV-premies (Kifid 2018-339) waarin de adviseur de klant moet informeren over dalende ORV-premies. Hoe de adviseur dan moet beloond worden is niet belangrijk.

 

Wezenlijke wijziging

Volgens advocaat van Beem is er geen plicht om de klant te informeren over dalende prijzen volgens het civiele recht voor het informeren van consumenten. Klanten moet men adviseren over wezenlijke wijzigingen en dat wil zeggen als er inhoudelijk iets wijzigt. Daling van premies is geen inhoudelijke wijziging. De zorgplicht van de wtf adviseur bestaat er in de klant verplicht te informeren en niet te adviseren.

Bij de dalende rente bij consumptief krediet (Kifid 2018-641) is er volgens van Beem geen nazorgplicht want de klant had een variabele rente wat betekent dat de rente kan wijzigingen.
  

Commercieel contactmoment

De zorgplicht wtf adviseur kan nazorg voorzien. De nazorg is belangrijk voor een commercieel contactmoment, ook al is het geen verplichting. Een goed advies geven is ook niet gelijk aan een goedkoop advies. Volgens de Wtf dient men een passend advies te geven aan de klant. Bij een passend advies dient men het klantenprofiel op te maken en de wensen van de klant te respecteren.
Als de klant dan toch voor de goedkope oplossing kiest en dit dan het best passende advies is voor wat hem betreft.

Verbod op winstcommissie in volmacht staat niet in de Wft

Een advies dient schriftelijk uiteengezet te zijn maar in de praktijk wordt er nog te veel afgevinkt en weinig gemotiveerd.
Bij veel zaken ontbreekt de motivering waarom men dit advies verstrekt. Beter dit onmiddellijk in het advies te vermelden zodat veel problemen kunnen worden vermeden.
Wat men juist volgens AFM moet bieden, is niet echt duidelijk. Het kan verschillend worden geïnterpreteerd worden. Zo wordt er op de volmachtmarkt gezegd dat winstcommissie is verboden maar dat wordt niet vermeld in de Wtf. Het is een interpretatie van wat AFM heeft gezegd.

 

Wft adviseur regelmatig contact geen problemen

Conclusie is da zorgplicht wft adviseur ten aanzien van de klant niet zo ingewikkeld is, aangezien men regelmatig contact heeft met de klant, en dat men met gezond verstand de klant benaderd of een advies verstrekt. Dit om te vermijden dat er achteraf problemen zouden zijn. Deze problemen ontstaan meestal door een gebrek in communicatie.

 

 

Plaats een reactie