Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Het is volgens de wet niet toegestaan dat een Wft basis adviseur het burgerservicenummer van hun klanten in de administratie verwerkt. Volgens de minister van Financiën is er geen noodzaak om een BSN nummer op te nemen in de registraties bij de werkzaamheden van een financieel adviseur. De Contactgroep Automatisering krijgt na hun verzoek het antwoord van de minister van Financiën dat er geen democratische noodzaak is om het BSN te verwerken. De contactgroep is ontsteld door het antwoord van de minister.

 

De Contactgroep Automatisering  heeft een verzoek ingediend bij de Minister om de Wet op het Financieel Toezicht aan te passen, waardoor het een financieel Wft adviseur mogelijk maakt om het BSN van de cliënten te mogen verwerken. Op basis van Artikel 87 van de Algemene Gegevensbescherming is het verwerken van het BSN verboden op moment dat er een wettelijke grondslag niet van toepassing is. Uit de reactie van de Minister blijkt dat een Wft adviseur geen wettelijke grondslag heeft en deze er op korte termijn ook niet zal komen.

 

Publieke domein

Het verwerken van het BSN komt toe aan private instellingen en is verder alleen toegestaan in specifieke gevallen. Ook als de cliënten toestemming verstrekken aan de Wft adviseur is het niet toegestaan om het BSN te verwerken.

Praktisch onwerkbaar

Volgens de Contactgroep Automatisering is het in de praktijk nagenoeg onwerkbaar om geen BSN te verwerken. Er zijn binnen de processen van consumenten en geldverstrekker een vereiste om het BSN te verwerken, waardoor acceptatieprocessen niet uitgevoerd of ernstig vertraagd kunnen worden. Of dit een kwestie is van de geldverstrekkers dat ze niet willen aanpassen of dat het op korte termijn gewoon niet mogelijk is, doet de Contactgroep Automatisering geen uitspraak.Grote gevolgen

Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering, geeft aan dat de gevolgen groot zijn voor de financieel adviseur. Er zijn vele documenten die een geldverstrekker vraagt om te verwerken in het acceptatieproces, waarop de BSN’s vermeld staan. Denk daarbij aan het salarisstrookje, aanvraagformulieren, overdrachtsakten en vele andere documenten. Het gebruik van deze documenten is derhalve in het kader van de AVG niet toegestaan. Of de cliënt zal de BSN moeten doorhalen, voorafgaand aan het overhandigen.

Vervolggesprek – Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Een vervolggesprek is noodzakelijk om de standpunten helder te krijgen. Er is geen belang van de consument gediend bij het niet verwerken van de BSN. In de praktijk levert dit veel problemen op.
Gebruik BSN door Wft adviseurs niet noodzakelijk

Plaats een reactie