De tarieven van het wft-examen gaan dalen

De tarieven van het wft-examen gaan dalen

Ondanks dan de minister van Financiën vorig jaar anders suggereerde, zullen de leges voor het examen Wft (Wet op het Financieel Toezicht) volgend jaar toch dalen. In de huidige PE-periode (Periodiek Examen) bedragen de leges € 67,-. Dit zal vanaf april 2019 € 60,- worden. Enkel voor de bijzondere examens zal er een hoger tarief ingevoerd worden van € 80,-. Deze prijsdaling is een verrassing omdat de minister vorig jaar aankondigde, de verleende subsidie van € 400.000,- die het CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) ontvangt, stop te zetten. Dit zal ook daadwerkelijk gebeuren, maar de prijsverlaging is mede mogelijk gemaakt omdat DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) minder uitvoeringskosten hoeft te maken. De PE-examens vallen onder de verantwoordelijkheid van de beide organisaties CDFD en DUO.

 

Aantal examens per jaar

In de overgangsperiode voor de eerste PE-periode, dat liep van 2014 tot 2016 bedroegen de examenleges nog maar € 46,-. Dit bleek veel te laag, want het was niet kostendekkend, met een tekort van bijna twee miljoen tot gevolg. In de daaropvolgende en huidige PE-periode zijn de leges dan ook verhoogd naar € 67,-. Vanaf de nieuwe PE-periode die op 1 april 2019 aanvangt en tot 31 maart 2022 duurt, zal dit dus verlaagd worden naar € 60,-. Om het examen voor Wft kostendekkend te maken zullen er jaarlijks 70.000 – 80.000 Wft examens afgelegd moeten worden.

 

Bijzonder examen

Het bijzonder examen geldt voor deelnemers die reeds in het bezit zijn van een diploma voor Wft, maar na 31 maart 2019 nog niet geslaagd zijn voor het PE-examen en daardoor hun bevoegdheid verliezen. Zij kunnen een bijzonder examen afleggen en na het behalen hiervan krijgen zij hun bevoegdheid weer terug. Voor deze examens geldt een verhoogd legestarief van € 80,-. Dit tarief is verklaarbaar, doordat de uitvoeringskosten in tegenstelling tot de andere examens hoger zijn. De kosten zullen naar verwachting € 12.000,- bedragen voor het verwachte aantal van 150 bijzondere examens.

 

 

 

Plaats een reactie