Wat verandert er aan de PE Wft in 2019?

Wat verandert er aan de PE Wft in 2019?

Er worden veel vragen gesteld over de verandering van de permanente educatie Wft (PE Wft). Per 1 april 2019 is er een nieuwe PE periode ingegaan en wijzigt de vakbekwaamheidsbouwwerk. Wat gaat er precies veranderen in 2019?

Wat verandert er aan de PE Wft in 2019?

De belangrijkste drie wijzigingen in 2019 zijn als volgt:

  • De nieuwe PE periode start in 2019.
  • De toetstermen zijn gewijzigd.
  • Het vakbekwamheidsbouwwerk wijzigt in 2019.

Onderstaande worden deze drie onderwerpen verder toegelicht.

1.   De nieuwe PE periode start in 2019

De vorige periode van 2017 – 2019 is geëindigd per 1 april 2019. Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe PE periode gestart. De PE periode was 2 jaar en is met ingang van 2019 verlengd tot 3 jaar. Er is dus één jaar extra tijd om te voldoen aan de PE verplichting.

Heb je nog niet voldaan aan de PE verplichting dan het zijn dat je opnieuw het Wft diploma moet behalen. Informeer bij de gecertificeerde instelling naar de gestelde eisen!

 

2.   De toetstermen zijn gewijzigd.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) stelt jaarlijks de Wft-toetstermen op en past deze aan. Op 4 oktober jl. heeft het CDFD het advies voor de Wft Ontwikkelingen 2019 aangeboden aan het ministerie van Financiën.

Een belangrijke wijziging is dat per 1 april 2019 de beroepskwalificatie ‘adviseur’ is komen te vervallen. Dit betekent dat het Wft basis PE is komen te vervallen. De wijzigingen ten aanzien van Wft basis blijven wel onderdeel van de andere PE-examen.

De ontwikkelingen op gebied van de initiële examen en PE examen worden verder verwerkt in de examens vanaf 2019. Dit zijn onder andere wijzigingen op gebied van kredietbeheer, Wft schade particulier (samenloop) en het klantspecifiek adviseren bij Wft hypothecair krediet.

In de loop van 2019 volgt er nieuwe studiemateriaal voor de verschillende modules.

3.      Het vakbekwaamheidsbouwwerk wijzigt

In opdracht van de Minister heeft het CFDF een onderzoek uitgevoerd naar de actualiteit van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Dit heeft een aantal wijzigingen tot gevolg gehad.

  • De module basis niet langer een beroepskwalificatie maar slechts een “module basis”. Het examen zal daarom nog wel van belang zijn.
  • Een verplaatsing van het onderwerp doorbeleggen bij expiratie-uitkeringen zal vanaf 2019 onder de module pensioen vallen.
  • De module Wft Hypothecair krediet wordt uitgebreid met eind- en toetstermen van Wft consumptief krediet. Dit betreft de eind- en toetstermen.
  • De kredietverzekeringen zal vallen onder de vrijstellingsregeling Wft.

Laat je goed informeren welke situatie voor jou van toepassing is. Volg de juiste modules en maak gebruik van actueel lesmateriaal.

Plaats een reactie